Home > Dhivehi, News > STO begins Climate Action Day activities (Dhivehi)

STO begins Climate Action Day activities (Dhivehi)

October 22, 2009 Leave a comment Go to comments
ތްރީ ފިފްޓީގެ ކެންޕޭން ޙަރަކާތްތަކެއް އެސްޓީއޯއިން ފަށައިފިއެވެ. 350 ކެމްޕޭންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން އެކުންފުނީގެ މުއައްޒަފުން ގުޅިގެން ފެށި ހަރަކާތްތައް ފަށާފައިވަނީ މިއަދު ހެނދުނު 8:30 ން ފެށިގެންނެވެ. މި ހަރަކާތްތައް ރަސްމީގޮތުން ފެށީ އެކުންފުނީގެ ހެޑް އޮފީހުގައި އޮތް ހާއްސަ ރަސްމިއްޔާތުގައެވެ.މި ޙަރަކާތްތައް ފެށިގެން ދިޔައީ އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުން ގުޅިގެން ތްރީ ފިފްޓީގެ ކެންޕޭންގައި ބައިވެރިވުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު އެސްޓީއޯގެ ބިލްޑިންގެ ބޭރުގައި 18 ފޫޓް 70 ފޫޓްގެ ބޭނާއެއް ދަމާލުމާ ގުޅިގެން ނެވެ. މިއީ ދުނިޔޭގެ މޫސުމަށް ކުރަމުންދާ ނޭދެވޭ އަސަރުތަކުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ ފަދަ ޤައުމުތަކަށް ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރު ރަމްޒްކޮށްދޭ ބޭނާރ އެކެވެ.

އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ.
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: