Home > Dhivehi, Information > ‘Great Bio-Fuel Enhancer’ – becoming increasingly popular in Addu and Fuvahmulah (Dhivehi)

‘Great Bio-Fuel Enhancer’ – becoming increasingly popular in Addu and Fuvahmulah (Dhivehi)

ޑީސަލާއި ޕެޓްރޯލް ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކަށް މިހާރު އޮތް އެންމެ ބޮޑު އެއް ހިތްހަމަޖެހުމަކީ ‘ގްރޭޓް ބަޔޯ ފިއުލް އެންހޭންސަރ’ އެވެ. ތެލުގެ އެއްވެސް ވިހަ މާއްދާއެއް އެކުލެވިފައިނުވާ ތަރުކާރީގެ ތާސީރުން އުފައްދާފައިވާ މިހަކަތައިގެ ފައިދާތަކަށް ބަލާއިރު، ތެލުގެ ޚަރަދު ކުޑަކުރެވި، އިންޖީނު އިތުރަށް ވަރުގަދަކޮށްދީ، އިންޖީނުގެ ޢުމުރު ގިނަދުވަހަށް ދަމަހައްޓައިދޭކަމަށް އެއުފެއްދުން ރާއްޖޭގައި ވިއްކާ ފަރާތުން ބުނެއެވެ.
މެލޭޝިއާގެ ކޮޑާނާ ކުންފުންޏާއި ގުޅިގެން ރާއްޖެއަށް މިއުފެއްދުން އެތެރެކޮށް ޑިސްޓްރިބިއުޓް ކުރަނީ ސ.ފޭދޫ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ ވަން ޕްލަސް ހޯލްޑިންގްސް (އޯ.ޕީ.އެޗް) އިންނެވެ. އެކުންފުނީގެ މެނޭޖިންގ ޑިރެކްޓަރ އަޙްމަދު ސަޢީދު ވިދާޅުވީ ރައީސް ނަޝީދު ޖުލައިމަހުގެ ތެރޭގައި އައްޑޫގައި ލޯންޗްކޮށްދެއްވި މިއުފެއްދުމަށް ޢާންމުންގެ ވަރަށް ބޮޑު އިތުބާރެއް މިހާރު ލިބެމުންއަންނަ ކަމަށެވެ.
އިތުރަށް ވިދާޅުވުމަށް މިލިންކަށް ކްލިކް ކޮށްލައްވާ.
Advertisements
  1. No comments yet.
  1. No trackbacks yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: